ההכלה במאוחד - טפסים חיוניים
טפסים חיוניים
 
 

 טפסים חיוניים

 
  
  
  
  
אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי.doc
  
05/02/2013 11:22ללא מידע נוכחותאפרת סויסה
דוח לקראת דיון ראשון בצוות בין המקצועי.doc
  
05/02/2013 11:19ללא מידע נוכחותאפרת סויסה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחנמ בביס רגיל או מיוחד להשמה.doc
  
05/02/2013 11:16ללא מידע נוכחותאפרת סויסה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה.doc
  
05/02/2013 11:16ללא מידע נוכחותאפרת סויסה