home2
נווט למעלה
 

 מציג תמונות

 
שיעוריי נאמני מחשב:
סביבת  ניהול של הזדהות אחידה
 

 

 שאלון אקלים

 
​תלמידים יקרים,     לקראת-מיצב-230x125.jpg
 

                                                                                  בית ספרנו החליט לקדם לפעול לטובת אקלים חינוכי מיטבי.

אתם מתבקשים לענות על  שאלון אח"מ לתלמידי כתות ד'-ו' . 

בשאלון,  אתם נדרשים להתייחס למגוון של שאלות בנושאים: אלימות פיסית, אלימות מילולית ויחס מורים-תלמידים.