אתר הרב- תורת חיים - משולחן הרב-שאלה ותשובה
בס"ד
שאלה:
האם מותר לכתוב במחברת פסוקים שלמים מהתורה?
 
תשובה:
אנו נזהרים בקדושתם של פסוקי התורה. נפסק בהלכה: דפים המכילים פסוקים שלמים או שמות ה' בכתיב מלא - חייבים בגניזה.
לכן אנו נזהרים שלא לכתוב ולהדפיס פסוקים על דפים שלא נגנזים,מכיון שאז קדושתם עלולה שלא להישמר [לדוגמא: בהזמנות לבר/בת מצוה].
ובנוגע לשאלה: כתיבת פסוקים במחברת קודש שעתידה ללכת לגניזה – מותרת.
כתיבת הפסוקים במחברת חול לא מומלצת.