קול יעקב - בית חינוך לערכים ומצויינות - תקנון
​​
תקנון בית הספר לשנה"ל תש"פ
א.         על התקנון
·         אנו רואים בתקנון אמצעי שמטרתו להסדיר את הנהלים והכללים הנהוגים בבית הספר. מסגרת ברורה של הנכון והראוי יאפשרו לנו להשקיע את המאמצים העיקריים בעשייה החינוכית הערכית בבית הספר בכלל וביחס לכל אחד מתלמידנו בפרט.
·         התקנון בנוי על הסדרת ופירוט אורח החיים הבית ספרי המושתת על דרך ארץ וכבוד הדדי של כל באי בית הספר וקיום אורח חיים התואם את אופיו הממלכתי דתי של המקום.
·         הצלחת התקנון תלויה במימושו ובאכיפתו בעת הצורך. הצלחה זו תלויה בשותפות של צוות בית הספר. התקנון נכתב והותאם לבית הספר שלנו. כל הנהלים הכתובים בו אמורים להיות רלוונטיים לבית הספר. מצב שבו ישנם כללים שלא מקוימים פוגע בתקנון כולו. באם מישהו מרגיש שיש דברים שלא אמורים להיות כתובים או אינם מקוימים, אחריותו לברר את העניין עד להבהרתו.
·         גיבוש התקנון נעשה על ידי צוות מורים בגיבוי מליאת המורים וההנהלה. ניתן יהיה לשנות, לשפר ולהוסיף בהתאם ליישומו במהלך היערכויות הקיץ.
·         התקנון יוצג בפני קהילת בית הספר, המורים, התלמידים וההורים, עם הדגשים הייחודיים לכל אחת מן הקבוצות. כמו כן, ימצא התקנון באופן נגיש באתר בית הספר. 
 
ב.         סדר היום הבית ספרי
       ב.1.       מחויבות לזמנים מפורטת בסעיף העוסק במחויבות ללמידה.
       ב.2.       תפילה
·         תפילת השחרית בבית הספר היא חלק חשוב באורח החיים הבית ספרי ופותחת את היום בקדושה.
·         המורים יהיו נוכחים בזמן התפילה בכיתה.
·         על התלמידים להתפלל מתוך הסידור, על פי סדר התפילה והקצב של הכיתה.
·         לא יתאפשר דיבור או הפרעה בזמן התפילה.
       ב.3.       ארוחת 10
·         בין השעות 09:50 ל-10:05 תתקיים ארוחת 10 בכיתות.
·         בארוחה זו על התלמידים להביא כריך וירק או פרי. למעט יום שישי בו ניתן להביא דבר מאפה.
·         חטיפים אינם תחליף לארוחת בוקר. הבאת חטיפים תתאפשר בטיולים וסיורים בלבד.
·         בתחילת הארוחה יצאו התלמידים לנטילת ידיים ולפני שיאכלו יברכו על הלחם.
·         את זמן הארוחה כדאי לנצל באופנים שונים כגון: האזנה לסיפור. אין להקרין סרטים בזמן זה.
·         ברכת המזון תתקיים בתחילת השעה השלישית (10:25) על כל המורים המלמדים בשעה זו (גם אלו המלמדים בקבוצות קטנות) להקפיד על הברכה, ביום שישי יברכו התלמידים את ברכת "על המחיה".
·         נוסח ברכת המזון המיועד לכל כיתה נמצא באתר הבית ספרי.
 
       ב.4.       ארוחת הצהריים
·         בין השעות 13:30-13:50 תתקיים בכיתות ארוחת צהריים.
·         יעשה מאמץ לנהל את ארוחת צהריים בסדר ובניקיון המירביים האפשריים.
·         יינתן דגש על ברכות ראשונות וברכות אחרונות הרלוונטיות לתפריט של אותו יום.
 
       ב.5.       הפסקות
·         במהלך היום ישנן שתי הפסקות (10:05-10:25 ו11:55-12:10), את ההפסקות יש לנצל למשחק ולהפגה בין השיעורים.
·         משחקים במגרשים יתקיימו על פי החלוקה המפורסם בחדר המורים ובכיתות (אין "תפיסת מגרשים"), באחריות תורני הכיתה לדאוג להחזרת ציוד ספורט עם נלקח.
·         חל איסור על תלמידי הכיתות הגבוהות להיכנס ללא צורך מיוחד למסדרון של כיתות א', כמו כן, חל איסור על תלמידי כיתות א' להיכנס למסדרונות של הכיתות הגבוהות.  
·         הכיתות תהיינה נעולות בזמן ההפסקות. בית הספר יקצה מקומות נוספים להפגה כגון הספרייה בהם תהיה השגחה של מורה.
·         המורים חייבים לצאת לתורנות ההפסקה, להסתובב ולהיות נוכחים בכל המרחב שהוגדר להם, לשים עין גם על הפרוזדורים.
·         אחראי התורנויות יוודא שהמורים יוצאים לתורנות ומבצעים אותה.
 
       ב.6.       סיום הלימודים
·         בסיום הלימודים יוודא המורה שהאורות, המזגן והמחשב כבויים, החלונות סגורים והכיסאות מורמים.
 
       ב.7.       טקס בית ספרי
·         בית הספר מקיים טקס בראשי חודשים או סמוך להם ובנוסף יתקיימו טקסים בימים מיוחדים על פי לוח השנה, בימים אלו יביאו התלמידים חולצת תלבושת לבנה.
·         במהלך הטקס – יודגשו התנהגויות חיוביות שנעשו ע"י יחידים וקבוצות ויינתנו על כך חיזוקים חיוביים.
·         כל כיתה תשב באופן מרוכז במקום שמוגדר לה בלבד. חל איסור לשבת בצדי הבימה.
·         כל כיתה תמצא בהשגחת המורה או המורים שמצוותים לכיתה באותה שעה על פי מערכת השעות. במקרה ומורה זה אינו יכול להימצא עם הכיתה באחריותו למצוא מורה מחליף.
·         בסיום הטקסים הבית ספריים יושר המנון המדינה. המורים יוודאו הכרת המילים על ידי התלמידים וההתנהגות הנדרשת בזמן ההמנון.
·         בכל הטקסים יוציא כל תלמיד את כסאו מן הכיתה ויחזיר אותו לכיתה מיד בסיום הטקס, למעט אם צוין מפורשות אחרת.
·         הפיזור בסיום הטקס יערך באופן מדורג לפי כיתות.
 
ג.          מראה מכבד
       ג.1.       תלבושת
·         על כל התלמידים להגיע עם חולצת תלבושת חלקה עם שרוול הולם, ועליה מוטבע סמל בית הספר.
·         התלמידים יגיעו עם חולצת התלבושת בכל ימי הלימודים בבית הספר, למעט אם צוין מפורשות אחרת.
·        אין הגבלה על צבע החולצה.
·         תלמיד שיגיע ללא חולצת תלבושת ישלח למזכירות.
·         התלמיד יקבל חולצת תלבושת חלופית מבית הספר ויחזיר אותה בסוף היום.
·         תלמיד שהתופעה תחזור אצלו מספר פעמים, יקבל מכתב לביתו עם העתק לתיק האישי.
·         במידה והתופעה חוזרת יוזמנו הוריו לבית הספר.
       ג.2.       כיפה
·         כל הבנים נדרשים להגיע לביה"ס עם כיפה.
·         כובע אינו נחשב ככיפה. חבישת כובע מעל הכיפה מתאפשרת בהפסקה או בזמן שהות מחוץ לכיתה.
·         לא מתאפשרת ישיבת תלמיד בכיתה ללא כיפה. תלמיד שהגיע ללא כיפה – הוריו יעודכנו. במקרה חד פעמי תתאפשר נתינת כיפה בביה"ס.
·         תלמיד שהתופעה תחזור אצלו מספר פעמים, יקבל מכתב לביתו עם העתק לתיק האישי.  אם התופעה חוזרת יוזמנו הוריו לבית הספר.   
 
 ג.3.       ציצית
·         על התלמידים הבנים להגיע בכל בוקר עם ציצית.  
·         ניתן לקנות ציצית במחיר מוזל במזכירות בית הספר.
·         המחנכים יקיימו מעקב בבוקר ויעירו לתלמידים שלא מביאים ציצית. במצב בו התופעה חוזרת על עצמה המחנך יקיים שיחה אישית עם התלמיד .
·         יושם דגש חינוכי על פעילות חיובית להנחלת הערכים אותם מייצגת הציצית וחשיבות לבישתה.
 
       ג.4.       חצאית      
·          על התלמידות להגיע לבית הספר עם חצאית עד הברך ויותר. לא משנה אם יש מכנסיים / טייץ מתחת או לא.
גם במהלך שיעורי חינוך-גופני, טיולים וסיורים, אין ללכת בטייץ ללא חצאית
·         במקרה שתלמידה תגיע ללא חצאית מתאימה, באופן חד פעמי, תקבל חצאית מביה"ס, תתקיים שיחה עם מחנכת הכיתה וההורים יעודכנו בעניין.  
·         תלמידה שהתופעה תחזור אצלה מספר פעמים, תקבל מכתב לביתה עם העתק לתיק האישי.  אם התופעה חוזרת יוזמנו הוריה לבית הספר.
 ·         יושם דגש חינוכי על פעילות חיובית להנחלת ערכי הצניעות בכלל ובנושא הלבוש בפרט.
 
       ג.5.       תספורת
·         על התלמידים להסתפר בצורה ההולמת את אופי בית הספר.
לבנים:
·         יש להשאיר פאות בצדי האוזן.
·          אין לעשות פסי גילוח בפיאות או בתוך השיער, לחמצן את השיער או לעשות תסרוקת קוצים (ג'ל). 
·         ​אין לעשות קרחת בצידי הראש. יש להשאיר מינימום מספר 2. לא תהיה הדרגה בולטת מצידי הראש אל החלק העליון שלו.

·         תלמיד שיגיע בתספורת לא מתאימה, הוריו יעודכנו בעניין וישלחו אותו לתיקון התספורת אצל הספר. 

     ג.6        כפכפים
-             אין להגיע עם כפכפי-ים לביה"ס.
     ג.7      עגיל
               על הבנים להגיע ללא עגיל / עגילים לבית הספר.
 
ד.         מחויבות ללמידה
       ד.1.      נוכחות בשיעורים ועמידה בזמנים
·         לוח הצלצולים מפורסם, יש לפעול לניצול מקסימלי של הזמן בהתאם אליו.
·         נזכיר: היציאה להפסקת 10 היא בשעה 10:05. בזמן ארוחת הצהריים, ניתן לצאת לשתיה/שירותים וכדו', אך אין הפסקה בחצר. סיום השיעור השביעי הוא בשעה 14:35.
·         על מנת לקיים בקרה על הנוכחות, בתחילת היום המורים (גם המקצועיים) ינהלו את הרישום ביומן הכיתה.
·         במקרים של איחורים חוזרים
       ד.2.      הכנת ש"ב
·         לשיעורי הבית מטרות רבות, תרגול, חזרה, הכנה מטרימה וכו'. תלמיד שקיבל שיעורי בית מחוייב להכינם בזמן שניתן לכך על ידי המורה.
·         במידה והתלמיד לא יכין את שיעורי הבית, ההורים יעודכנו בדבר. אחריות התלמיד להשלים את מטלותיו ולשאת בתוצאות מעשיו. מומלץ להשאיר את התלמיד לשעה השמינית בתיאום עם ההורים (עדיף על פני להישאר בהפסקה).
·         במידה והתופעה חוזרת על עצמה יוזמנו ההורים לשיחה ויימצא פתרון הולם על דעת ההורים והמורים. יתבצע תיעוד של השיחה ומסקנותיה המעשיות.
·         יש להשתדל שלא לתת שיעורי בית ביום שישי, עם מועד הגשתם הוא ליום א'.
       ד.3.      מחוייבות ללמידה
·         אחריות התלמידים היא ללמוד. אנו מצפים מהתלמידים להשקיע מאמץ בלמידה ולבצע את המטלות הנדרשות מהם.
·         במצב של זלזול בלמידה יעודכנו ההורים בעניין ובמקרה הצורך יוזמנו לשיחה. תבנה תוכנית מתאימה לעידוד התלמיד ללמידה.
·         לא יתאפשר מצב שבו תלמיד אחד מפריע ללמידה של התלמידים האחרים. במקרה כזה יעורבו הנהלת בית הספר והיועצת ויימצא פתרון הולם בהקדם האפשרי.
       ד.4.      שימוש באמצעים טכנולוגיים
·         השימוש באמצעים הטכנולוגיים  השונים בבית הספר, יהיה באופן מושכל ובהתאם לצרכים הפדגוגיים.
·         הקרנת סרטים תתקיים בהתאם למטרות פדגוגיות מוגדרות. המורה לא יקרין סרט בלא שנצפה על ידי מורה מצוות המורים בבית הספר ונמצא למטרתו החינוכית.
·         בבית הספר מותקנת תוכנת סינון לגלישה מבוקרת באינטרנט, למרות זאת אין לגלוש למקומות שלא נבדקו בתחילה. במידה והגיע המורה לאתר שאינו ראוי למרות תוכנת הסינון הוא יעדכן בעניין את אנשי צוות התקשוב ובשעת הצורך את רב בית הספר.
 
ה.         פגיעה בזולת, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
      ה.1.      אלימות פיזית
·         פגיעה פיזית אסורה בהחלט, אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא: דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב.
·         בכל מקרה אלימות יתקיים הנוהל הבא:
1.       המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2.       תתקיים שיחת בירור עם התלמיד.
3.       התלמיד הפוגע יקיים פעולה מתקנת, כלומר: התנצלות או עשיה למען האחר.
4.       ההורים ייודעו בעניין.
5.       מחנכי הכיתה יתעדו את המקרה.
·         במקרה אלימות שני יעודכנו ההורים במכתב, התלמיד יענש ותישקל השעיה בהתאם לנסיבות.
·         במקרה אלימות שלישי התלמיד יושעה מבית הספר. בזמן ההשעיה יקבל התלמיד משימה חינוכית לביצוע. אחריות השלמת החומר הלימודי מוטלת על התלמיד.
·         במקרים חוזרים של אלימות, תתקיים התייעצות עם הנהלת בית הספר ועם היועצת בנושע, תבנה תוכנית אישית לטיפול בתלמיד.
·         פתרון בעיות שונות בין התלמידים יתבצע אך ורק על ידי הצוות החינוכי, בשום אופן לא תתאפשר התערבות הורים, אחים או קרובי משפחה אחרים בפתרון סכסוכים.
      ה.2.      אלימות פיזית חמורה
·         בית הספר יתייחס בחומרה רבה לכל מקרה של אלימות פיזית חמורה, כגון: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה.
·         הטיפול במקרה כזה יתקיים לפי המפורט בנושא האלימות הפיזית לעיל. בנוסף לכך:
1.       יתקיימו שיחות אישיות וקבוצתיות על התלמידים לפי הצורך.
2.       יעורבו גורמי המקצוע הבית ספריים (הנהלה ויועצת)
3.       הורי התלמיד ייודעו באופן מיידי ויוזמנו לשיחה בבית הספר.
4.       התלמיד יושעה בהתאם לנסיבות ועל פי חוזר מנכ"ל.
      ה.3.      פגיעה מילולית
·         פגיעה מילולית היא כל מצב שבו תלמיד פוגע בחבירו בדיבור, כגון: קללה, העלבה, אמירת לשון הרע וכדו'
·         המורה הנוכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה
·         תתקיים שיחת בירור
·         יתקיימו שיחות אישיות וכיתתיות לפי הצורך
      ה.4.      אלימות מילולית חמורה
·         אלימות מילולית חמורה היא מצב של השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, פגיעה מילולית חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה.
·         המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
·         המורה יקיים שיחת ברור.
·         עירוב הנהלת בית הספר והיועצת במקרה.
·         תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות על פי הצורך.
·         הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק המשמעת.
·         השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.
·         גיבוש תכנית אישית  לתלמיד.
      ה.5.      חרם
·         חרם, נידוי או כל מהלך חברתי, שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט.
·         יש ליידע את היועצת במקרה של תופעת החרמה.
·         הבהרת חומרת האירוע כלפי הקבוצה החברתית כולה וגיבוש תוכנית אישית לתלמיד ולכיתה.
·         הזמנת הורי התלמידים שמובילים את הפגיעה לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק משמעת.
·         במידה ולא יהיה שיתוף מצד התלמידים ינקטו סנקציות חריפות כלפי התלמידים הפוגעים
ו.          יחס לרכוש
       ו.1.       שמירה על רכוש בית ספר
·         במקרה של פגיעה ברכוש בית ספר יקיים המורה שיחת ברור ותיעוד.
·         יידוע ההורים.
·         תשלום עבור הנזק או תיקונו.
·         השעיית התלמיד על פי שיקול דעת צוות ביה"ס.
       ו.2.       שימוש באמצעים אורקוליים של בית הספר
·         לתלמידים אסורה הנגיעה בכל אחד מהאמצעים האורקוליים בלא הוראה מפורשת ממורה.
·         מחשבי בית הספר לא ישמשו את התלמידים לצורך משחקים.
·         אחריות המורה הנמצא עם כיתתו לוודא שהשימוש באמצעים השונים מתבצע בהתאם לכללים.
·         בסיום עבודה של כיתה באחד מחדרי המחשבים, יוודא המורה כי כל הציוד שב למקומו, החדר מסודר, המכשירים, התאורה והמזגן כבויים והכיתה נעולה.
·         מורים או תלמידים שנתקלו ברכוש פגום או בתופעה של השחתת רכוש יעדכנו את צוות התקשוב ואת הנהלת בית הספר. 
       ו.3.       פלאפונים ומכשירים יקרי ערך
 • אסור כל שימוש לתלמידים בפלאפונים בזמן בית הספר. בית הספר ייתן מענה לכל בעיה שתתעורר דרך פנייה למורים ולמחנכים ובשעת הצורך לטלפון במזכירות.
 • הורים שמחליטים לתת לילדם טלפון יוודאו עם ילדם שהמכשיר לא יצא מהתיק עד סוף היום.
 • פלאפון שימצא מחוץ לתיק לפני שעת סיום הלימודים יועבר לחדר המנהלת ויימסר להורים בלבד.  
 • בכל אופן אין אחריות של בית הספר על כל מכשיר או משחק יקר ערך שיביאו התלמידים לבית הספר.
       ו.4.       אבדות ומציאות
 • רכוש שנשכח או אבד בשטח בית הספר, תהיה להנהלת בית הספר הזכות לעשות בחפצים שיישארו בהתאם לשיקול דעתה.
 • אנו מבקשים מההורים לדאוג לסימן החפצים של התלמידים על מנת לצמצם את מספר האבדות.
 • בבית הספר יהיה מקום נגיש אליו יגיעו כל האבדות והמציאות, ובו יהיה ניתן לחפש את מה שאבד.
ז.          יחסי הורים ובית הספר
       ז.1.       כללי
·         בית הספר מברך על שותפות ומעורבות ההורים בבית הספר.
·         בית הספר מבקש מההורים לכבד את כללי הלבוש הנהוגים במקום. גברים עם כיפה ונשים בלבוש מתאים (לא גופיות ולא מכנסיים קצרים).
·         בית הספר מעוניין לטפל בכל בעיה שתתעורר עד להגעה לפתרון הטוב ביותר. בכל בעיה כדאי לפנות למורה הרלוונטי ולמחנך הכיתה. במקרה הצורך ניתן לפנות להנהלת בית הספר.
       ז.2.       פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו
·         פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו בדרך של איום או תקיפה אסורה בהחלט.
·         בכל בעיה יש לפנות להנהלת ביה"ס ולא לפנות לתלמיד, גם לא כדי לברר מה ארע. במידה שההורה תקף או איים לתקוף תוגש נגדו תלונה במשטרה כחוק  ותיאסר כניסתו לביה"ס.
       ז.3.       פניית הורה לעובד הוראה
 • פניית הורה לעובד הוראה תיערך במועד שנקבע מראש. מספרי הטלפון והמכשירים הניידים מפורסמים וניתן להתקשר אליהם בשעות הסבירות באופן חופשי.
 • אין לשוחח עם המורה בתחילת השיעור או במהלכו.
 • במקרה של בעיה דחופה יש לפנות למזכירות.
 • ערוצי תקשורת פתוחים, יחסים של כבוד הדדי ומערכת כללים ברורה בין ההורים למורים- הם תנאי לשיתוף פעולה- לכן יש לשאוף תמיד להידברות ולנהל שיח באווירה חיובית וטובה.
       ז.4.       מקרה של השגת גבול
 • במקרים של השגת גבול של הורים באופן המפריע לפעילות החינוכית או תוך איומים בפגיעה בתלמידים או בצוות המוסד, וזאת לאחר הודעה מתאימה של מנהל מוסד החינוך האוסרת עליהם להיכנס לתחומי המוסד, חלה חובת דיווח למשטרה או לפקיד הסעד.
ח.         "ומורא רבך כמורא שמיים", יחסי כבוד תלמידים מורים
      ח.1.      עמידה בכניסת מורה לכיתה
·         יש להקפיד על נוהל מכבד לפיו יעמדו התלמידים בתחילת השיעור עם כניסת מורה / מנהלת ביה"ס לכיתה.
·         באמצע השיעור יעמדו התלמידים בכניסת המנהלת, רב בית הספר או בביקור אורחים.
      ח.2.      חדר מורים
·         חדר המורים משמש את המורים למנוחה ולשיח פנימי בין המורים. אין כניסה לתלמידים לחדר המורים ללא אישור וסיבה מיוחדים.
·         פינות העבודה בחדר המורים אינם מיועדות לעבודה עם תלמידים אלא לעבודת המורים או לשיחה עם ההורים. ישנם מקומות אחרים בבית הספר המיועדים לשעות הפרטניות. מורה שאינו יודע היכן יש מקומות פנויים יפנה לרכז המערכת בעניין.
·         חל איסור על התלמידים להשתמש במקרר, מיחם, מקרוגל וכו' הנמצאים בחדר המורים למעט מצבים מיוחדים שיאושרו על ידי הנהלת בית הספר.