קול יעקב - בית חינוך לערכים ומצויינות - חזון ויעדים
נווט למעלה
 
חזון בית הספר
 
חזון בית הספר הוא להוות בית חינוך לקהילת בית הספר. תוך דגש על מידות וערכים מתוך מגמה לעצב את זהות הבוגר המשלב תורה עם דרך ארץ, כאדם דתי, ערכי עם אחריות כלפי עצמו, החברה, עמו, מדינתו והסביבה בה הוא חי.
 כבית חינוך אנו מאמינים כי יש לאפשר לכל תלמיד   למצות את יכולותיו וכישוריו, לחתור בנחישות למצוינות והצלחה מתוך הבנה כי המצוינות והערכים משלימים זה את זה.