main
נווט למעלה
 

 משלנו

 
פרוייקט השאלת ספרים
להלן תאריכי חלוקת הספרים מכיתות ג' ומעלה (כיתות א' וב' יקבלו את הספרים ממחנכי הכיתות): יום שישי, 23.08, כב' אב 10:00-12:00- בוקר יום ראשון, 25.08, כד' אב 10:00-12:00- בוקר 17:00-19:00- אחר הצהריים יום שני, 26.08, כה' אב 17:00-19:00- אחר הצהריים * חלוקת הספרים תתקיים בחדר עוצמה, (המבנה הראשון מצד שמאל בכניסה הראשית לבית הספר) * תלמידים הלומדים בכיתות א' וב' ובכיתות הקטנות יקבלו את הספרים ממחנכי הכיתות. * תלמידים העולים לכיתה ו' נדרשים להביא 100 שקלים במזומן לפיקדון. בברכה, אילן כהן
*****
פרוייקט השאלת ספרים
להלן תאריכי חלוקת הספרים מכיתות ג' ומעלה (כיתות א' וב' יקבלו את הספרים ממחנכי הכיתות): יום שישי, 23.08, כב' אב 10:00-12:00- בוקר יום ראשון, 25.08, כד' אב 10:00-12:00- בוקר 17:00-19:00- אחר הצהריים יום שני, 26.08, כה' אב 17:00-19:00- אחר הצהריים * חלוקת הספרים תתקיים בחדר עוצמה, (המבנה הראשון מצד שמאל בכניסה הראשית לבית הספר) * תלמידים הלומדים בכיתות א' וב' ובכיתות הקטנות יקבלו את הספרים ממחנכי הכיתות. * תלמידים העולים לכיתה ו' נדרשים להביא 100 שקלים במזומן לפיקדון. בברכה, אילן כהן
*****