פורטל חינוך ישובי - ירוחם - elementary_school
נווט למעלה
כניסה

שם ומשפחה
כתובת מייל
תפקיד
כתובת
טלפונים
פקס
רויטל ברקאי
 
מנהלת ביה"ס המאוחד
 
 
יונה קנינו

מנהלת ביה"ס קול יעקב
08-6580325
052-8797151
08-6583020
דוד איבגי
 
מנהל ביה"ס תורני מדעי/תורת משה
ת.ד. 265
08-6580186
08-6589666
052-4448079
08-6589952
שולה לוי
 
מרכז מדעים
ת.ד. 22
08-6583255
6585593 - 08
 ברכה קב
 
מנהלת ביה"ס שושנת יעקב
 
08-6589053
08-6589053
אהרון פרטיג
 
מנהל ביה"ס מסילה בערבה
שכ' אלי כהן ת.ד. 479
08-6589342
08-6589998