דפים - פעילות מתוקשבת בבית הספר

פעילות מתוקשבת בבית הספר


תקשוב – מצוינות בתחום התקשוב ושילוב המחשב בהוראה    

תחום התקשוב ושילוב המחשב בהוראה הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה וההתמקצעות במערכת החינוך. בית הספר השכיל לנצל את ההזדמנויות העומדות בדרכו ע"מ לחשוף הן את צוות המורים והן את התלמידים לתחום זה ובשנים האחרונות עשה בית הספר צעדים משמעותיים בתחום התקשוב והטמעתו בתוך ביה"ס.

"סיסמה לכל תלמיד" – מערך מחשוב יישובי המאפשר לכל תלמיד להיות חלק ממערכת מתוקשבת. במסגרת פרויקט ייחודי זה קיבלו כל תלמידי ביה"ס וצוות המורים סיסמה אישית המאפשרת להם גישה לתיקיה פרטית מכל מחשב. עובדה זו מאפשרת למורים ליצור קשר לימודי עם התלמידים גם לאחר שעות הלימודים ולעקוב אחר ביצוע מטלות. כמו כן המערכת מאפשרת תקשורת יעילה בין הנהלת ביה"ס לצוות המורים .

הפורטל הבית ספרי ואתרי הכיתות אתר בית הספר הינו חלק מפורטל החינוך היישובי. האתר מהווה שער כניסה לבית הספר ובו ניתן למצוא מידע עדכני, הודעות, חומרי למידה, קישור לאתרים שונים וכן קישור לבעלי תפקידים בביה"ס כגון רב ביה"ס ויועצת ביה"ס.
לכל כיתה אתר כיתתי דרכו ניתן להתעדכן בנעשה בכיתה וכן לתקשורת שוטפת של המחנך עם תלמידיו.
התשתית הראשונית של המיזם יחד עם הפורטל הבית ספרי אפשרו נגישות וחשיפה גבוהה של התקשוב ושילובו בהוראה הן למורים והן לתלמידים. בהדרגה הפך השימוש במחשב לחלק בלתי נפרד מתכנון השיעור ותוכנית העבודה בכללה. המיזם אפשר והגביר את התקשורת בין המורים לתלמידים גם לאחר שעות הלימודים וחלק מהמטלות הפכו בהדרגה למטלות מתוקשבות.
האתרים הכיתתיים שבפורטל הבית ספרי , פעילים , אטרקטיביים ומהווים מוקד לפעילות לימודית וחברתית.

'נייד לכל מורה' – ביה"ס שותף לפרויקט 'נייד לכל מורה' במסגרתו קיבל כל מורה מחשב נייד . הפרויקט היווה גורם משלים וזרז משמעותי לקידום תחום זה בבית הספר. הזמינות של המחשב יחד עם ההשתלמות הביאה להתמקצעות של המורים ולשימוש מוגבר במחשב הן לצורכי ניהול ההיבטים הכיתתיים (ציונים וכד') והן בהיבטים הפדגוגיים.כיום שימוש במחשב במהלך השיעור הוא דבר מובן מאליו וחלק בלתי נפרד מהכנת השיעור.

'לוח חכם' וכיתה מתוקשבת – ה'לוח החכם' הינו לוח מגע אינטראקטיבי המאפשר שלל יישומים בתחומים שונים. כיום מותקנים שני 'לוחות חכמים' בביה"ס בהדרגה נחשפים המורים לשימוש בלוח זה ובשנה הקרובה צפויים להתווסף לוחות נוספים לכיתות האם.
בכיתה המתוקשבת , מעבר ללוח החכם, ישנם למעלה מ30 עמדות מחשב. הכיתה מאפשרת למידה משולבת של הלוח והמחשב תוך שליטה של המורה במהלך ביצוע המטלות.

התקנת מקרנים (ברקו) בכיתות -  התקנת מקרנים בחלק מהכיתות והלוח החכם היוו קפיצת מדרגה משמעותית בתחום זה. המורים גילו את האפשרויות הרבות והמגוונות הטמונות בשילובם של האמצעים הטכנולוגיים בשיעור  וכמעט כל שיעור מלווה במצגת, סרטון, דפי סיכום ועוד.
מעבר לאטרקטיביות של השיעור בעיני התלמידים , השימוש בעזרים אלו משפר משמעותית את איכות הלמידה, מגביר את העניין והקשב בשיעור וממילא משפר את ההישגים הלימודיים.
כיום ברור כי תחום התקשוב הוא חלק מהשפה הבית ספרית ובהחלט ניתן לומר כי בית הספר מוביל בתחום זה.